รายชื่อสำนักพิมพ์
บริษัท คุรุมีเดีย จำกัด
ที่อยู่
87/129 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0 2954 4818
โทรสาร
0 29544818
เว็บไซต์
-
อีเมล
บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 12A ถ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
02-7629000
โทรสาร
02-7629001
เว็บไซต์
อีเมล
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์
027398000
โทรสาร
027398322
เว็บไซต์
อีเมล
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
ที่อยู่
1256/9 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์
02-2438000
โทรสาร
02-2414131
เว็บไซต์
อีเมล
บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด
ที่อยู่
875, 877 ซ.อ่อนนุช10 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์
0-2311-0981-4
โทรสาร
0-2311-5837
เว็บไซต์
-
อีเมล
บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
49/83 หมู่7 ต.คลองสอง อ.คลองคลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
025165691,089-155-1677
โทรสาร
025165692
เว็บไซต์
อีเมล
บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
ที่อยู่
101/14 หมู่ 2 หมู่บ้านมณียา ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2924-6316, 08-6300-4113
โทรสาร
0-2594-3923
เว็บไซต์
อีเมล
บริษัท สำนักพิมพ์ บ้านคำนวณ จำกัด
ที่อยู่
11 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
0-2090-2122-3
โทรสาร
0-2090-2124
เว็บไซต์
-
อีเมล
บริษัท สำนักพิมพ์นิช จำกัด
ที่อยู่
100/26 หมู่ 10 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0 2526 5560
โทรสาร
0 2526 5562
เว็บไซต์
-
อีเมล
บริษัท สำนักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จำกัด
ที่อยู่
3382 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
027165151-3
โทรสาร
027165154
เว็บไซต์
อีเมล
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3