ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 มี 2 รอบ
อ่านก่อนเลือกสื่อ
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ภาคผนวก ก ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
หนังสือเรียน
ภาษาพาที
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
168 หน้า
กระดาษ
newsprint 60 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
244 กรัม

ราคา 51 บาท

หนังสือเรียน
วรรณคดีลำนำ
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
88 หน้า
กระดาษ
newsprint 60 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
138 กรัม

ราคา 29 บาท

แบบฝึกหัด
ทักษะภาษา เล่ม 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
108 หน้า
กระดาษ
newsprint 60 แกรม
พิมพ์
2 สี
น้ำหนัก
164 กรัม

ราคา 27 บาท